افزایش عزت نفس از طریق گروه درمانی شناختی رفتاری

تعاملات مثبت در گروه درمانی به افزایش احساس عزت نفس کمک می‌کند

افزایش عزت نفس از طریق گروه درمانی شناختی رفتاری

افزایش عزت نفس از طریق گروه درمانی شناختی رفتاری 1000 668 دکتر مهدی علی محمدی

افزایش عزت نفس یکی از اهداف درمانی بیشتر بیماران است. رویکردهای مختلف روان‌ درمانی برای افزایش عزت نفس وجود دارد. هر یک از این رویکردها می‌توانند به صورت جلسات مشاوره فردی با روان‌درمان‌گر یا به شکل گروهی انجام شوند. گروه‌ درمانی شناختی-رفتاری یکی از درمان‌های مؤثر، فراتشخیصی و اقتصادی برای ارتقای عزت نفس است.

تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر عزت نفس

پژوهشی با استفاده از داده‌های خدمات بهداشت ملی در اسکاتلند، تأثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری (CBT) را در معیارهای خودگزارشی بر عزت‌نفس، اضطراب و افسردگی از ابتدای گروه تا پایان گروه و در یک جلسه پیگیری بعد از سه ماه بررسی کرده است. اگرچه برای نتایج دقیق‌تر به پژوهش با گروه‌های کنترل بیشتری نیاز است، اما یافته‌های این پژوهش نشان داده‌اند که بعد از سه ماه از پایان گروه درمانی، اضطراب و افسردگی در شرکت‌کنندگان به میزان قابل توجهی بهبود و عزت نفس آن‌ها افزایش یافته است.

کمبود عزت نفس مسئلۀ طیف بزرگی از افراد است و به نظر می‌رسد که درمان گروهی در یک جمعیت بیمار ناهمگون، نویددهندۀ یک رویکرد درمانی مؤثر و اقتصادی است و می‌تواند به تنهایی یا در کنار درمان‌های روان‌پزشکی و روان‌درمانی به کار گرفته شود.

گروه درمانی چطور می‌تواند عزت نفس را افزایش دهد؟

تجربه‌های مشترک: گروه درمانی یک محیط حمایتی را فراهم می‌کند که در آن افراد می‌توانند از چالش‌ها و مبارزه‌ها و موفقیت‌های خود بگویند. آگاه شده به اینکه دیگران با چالش‌های مشابهی روبرو هستند می‌تواند باعث افزایش عزت نفس شود.

دریافت بازخورد و معتبر شمرده شدن: اعضای گروه به هم بازخورد می‌دهند، یکدیگر را تشویق می‌کنند و برای احساسات اعضای گروه اعتبار قائل می‌شوند. چنین تعاملات مثبتی به افزایش احساس عزت نفس کمک می‌کند.

تمرین مهارت‌های اجتماعی: تعامل با دیگران در یک محیط گروهی این فرصت را برای افراد مهیا می‌کند که مهارت‌های اجتماعی را تمرین کنند. کسب مهارت‌های اجتماعی تأثیر مثبتی بر عزت نفس دارد.

کاهش انزوا: انزوا و کمبود عزت نفس می‌توانند علت و معلول همدیگر باشند. مشاورۀ گروهی به شرکت‌کنندگان فرصت می‌دهد تا با دیگرانی که مشکل مشابهی با آن‌ها دارند ارتباط برقرار کنند. درک کنند و درک شوند و این احساس ارتباط و همدلی با احساس انزوا مقابله می‌کند. انزوای کمتر می‌تواند منجر به عزت نفس بیشتر شود.

البته گروه‌درمانی یکی از رویکردهای درمان کمبود عزت نفس است. درمان‌های مسائل و اختلالات مربوط به سلامت روان، بسته به ویژگی‌های فردی مراجعان می‌تواند متفاوت باشد. شما می‌توانید در مواجهه با کمبود عزت نفس در مورد گزینۀ گروه درمانی از درمانگر خود سوال کنید.

این یادداشت با نگاهی به مقالۀ «افزایش عزت نفس از طریق گروه درمانی شناختی رفتاری: مطالعۀ امکان‌سنجی تصادفی از یک رویکرد فرا تشخیصی در مراقبت های روانپزشکی» نوشته شده است.

دکتر مهدی علی محمدی، روانشناس و مشاور

دکتر مهدی علی محمدی عضو رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با شماره پروانه 6881 و شماره عضویت 12319 دارای مدرک دکترای تخصصی مشاوره بیش از یک دهه است که با آگاهی و تسلط کامل بر تکنیک‌ها و راهبردهای مشاوره و روان درمانی به عنوان روانشناس – مشاور خانواده – گروه درمانگر و مشاور شغلی سازمانی فعالیت می‌کند. احترام و شفقت، تخصص گرایی، حفظ حریم خصوصی و نتیجه گرایی، چهار ارزش اصلی دکتر مهدی علی محمدی برای ارائه خدمات مشاوره به مراجعان خود است.

© تمامی حقوق برای دکتر مهدی علی محمدی محفوظ است.