درمان اضطراب

رویکرد تکاملی اضطراب

اضطراب: یک رویکرد تکاملی

اضطراب: یک رویکرد تکاملی 1024 640 دکتر مهدی علی محمدی

  اختلالات اضطرابی، یکی از شایع‌ترین بیماری‌های روانی بوده که با رنج زیادی همراه است. مؤثر نبودن درمان‌های کنونی برای همه، اشاره به این مسأله دارد که به شناختی عمیق‌تر…

read more

دکتر مهدی علی محمدی، روانشناس و مشاور

دکتر مهدی علی محمدی عضو رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با شماره پروانه 6881 و شماره عضویت 12319 دارای مدرک دکترای تخصصی مشاوره بیش از یک دهه است که با آگاهی و تسلط کامل بر تکنیک‌ها و راهبردهای مشاوره و روان درمانی به عنوان روانشناس – مشاور خانواده – گروه درمانگر و مشاور شغلی سازمانی فعالیت می‌کند. احترام و شفقت، تخصص گرایی، حفظ حریم خصوصی و نتیجه گرایی، چهار ارزش اصلی دکتر مهدی علی محمدی برای ارائه خدمات مشاوره به مراجعان خود است.

© تمامی حقوق برای دکتر مهدی علی محمدی محفوظ است.