تقلید اجتماعی

چاره‌اندیشی در رابطه با تغییرات اقلیمی

روانشناسی تکاملی رفتارهای مرتبط با تغییرات اقلیمی

روانشناسی تکاملی رفتارهای مرتبط با تغییرات اقلیمی 904 581 دکتر مهدی علی محمدی

  ما براساس روانشناسی تکاملی، فاکتورهای تشویق‌کننده یا بازدارنده‌‌ی مردم که موجب رفتارهای سازنده برای کاهش تغییرات اقلیمی می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم. برای تکمیل دانش فعلی، پنج انگیزه‌‌ی…

read more

دکتر مهدی علی محمدی، روانشناس و مشاور

دکتر مهدی علی محمدی عضو رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با شماره پروانه 6881 و شماره عضویت 12319 دارای مدرک دکترای تخصصی مشاوره بیش از یک دهه است که با آگاهی و تسلط کامل بر تکنیک‌ها و راهبردهای مشاوره و روان درمانی به عنوان روانشناس – مشاور خانواده – گروه درمانگر و مشاور شغلی سازمانی فعالیت می‌کند. احترام و شفقت، تخصص گرایی، حفظ حریم خصوصی و نتیجه گرایی، چهار ارزش اصلی دکتر مهدی علی محمدی برای ارائه خدمات مشاوره به مراجعان خود است.

© تمامی حقوق برای دکتر مهدی علی محمدی محفوظ است.