بیش برانگیختگی

فرآیند واکنش اجتنابی و خودکشی

خودکشی و فرآیندهای تکاملی (2)

خودکشی و فرآیندهای تکاملی (2) 1200 700 دکتر مهدی علی محمدی

  خودکشی و رفتار اجتنابی به نظر می‌رسد که انسان‌ها در فرآیند خودکشی، سه نوع سیستمی را فعال کرده که حیوانات طعمه، هنگام رویارویی با تهدید شکارچی، از مشابه آن‌ها…

read more
بررسی خودکشی در انسان از طریق دیدگاه تکاملی

خودکشی و فرآیندهای تکاملی (1)

خودکشی و فرآیندهای تکاملی (1) 1200 800 دکتر مهدی علی محمدی

  رفتار خودکشی، شامل چندین عامل محرکه است. به دلیل پیچیدگی آن، علم تجربی از طریق روش‌های متعددی به بررسی این مسأله می‌پردازد. به‌کارگیری یک دیدگاه تکاملی، یکی از شیوه‌هایی…

read more

دکتر مهدی علی محمدی، روانشناس و مشاور

دکتر مهدی علی محمدی عضو رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با شماره پروانه 6881 و شماره عضویت 12319 دارای مدرک دکترای تخصصی مشاوره بیش از یک دهه است که با آگاهی و تسلط کامل بر تکنیک‌ها و راهبردهای مشاوره و روان درمانی به عنوان روانشناس – مشاور خانواده – گروه درمانگر و مشاور شغلی سازمانی فعالیت می‌کند. احترام و شفقت، تخصص گرایی، حفظ حریم خصوصی و نتیجه گرایی، چهار ارزش اصلی دکتر مهدی علی محمدی برای ارائه خدمات مشاوره به مراجعان خود است.

© تمامی حقوق برای دکتر مهدی علی محمدی محفوظ است.