گروه درمانی اختلال OCD

تأثیر گروه درمانی بر اختلال OCD

گروه درمانی اختلال OCD

گروه درمانی اختلال OCD 980 978 دکتر مهدی علی محمدی

تحقیقات جدید نشان داده است که گروه درمانی اختلال OCD می‌تواند نتایج مطلوبی بر درمان و افزایش کیفیت زندگی بیماران داشته باشد. اختلال OCD وسواس فکری- عملی به افکار، تکانه‌ها یا تصاویری گفته می‌شود که مداوم و تکرار شونده هستند و به شکل مزاحم، غیرقابل کنترل و نامطلوب تجربه می‌شوند. این رفتارهای اجباری یا اعمال ذهنی تکراری فرد را ملزم به اجرای برخی رفتارها و قوانین سختگیرانه می‌کند. برخی از رفتارهای اختلال وسواس شامل رفتارهای تکراری متمرکز بر بدن (مانند برداشتن پوست و کشیدن مو) هستند. علائم وسواسی و اجباری اغلب یک ساعت در روز طول می‌کشد و باعث ناراحتی قابل توجهی می‌شود.

رویکردهای درمانی برای اختلال وسواس فکری-عملی

اختلال OCD وسواس فکری-عملی در همه اشکالش ناتوان کننده است و می‌تواند زندگی افراد را در حوزه‌های مختلفی دستخوش آسیب‌های جدی کند. تعدادی از رویکردهای درمانی وجود دارند که مشخصاً هدف‌شان درمان OCD و علائم آن است. به علاوه تحقیقات زیادی بر تأثیر گروه درمانی در درمان اختلال وسواس انجام شده است. درمان‌های گروهی مرتبط با OCD عمدتاً CBT (رفتار درمانی شناختی) (رویارویی و جلوگیری) هستند و به دنبال آن ERP و ACT رویکردهای شناختی-رفتاری هستند.

با این حال، عواملی نظیر بیگانگی افراد با علائم وسواس‌شان، خجالت از ابراز وسواس/اجبار، بیماری‌های جانبی، شرایط اجتماعی جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، نژاد، قومیت و غیره همه می‌توانند مانع نتیجۀ مطلوب افراد از گروه درمانی شود.

مزایای گروه درمانی اختلال وسواس OCD

با همۀ اینها، تحقیقات نشان می‌دهد که روان درمان های گروهی یک مداخلۀ عملی و جایگزین برای درمان فردی و پزشکی OCD است. مطالعات دیگری نشان داده‌اند که اثرات درمان‌های گروهی شناختی رفتاری برای مدتی باقی می‌ماند. به علاوه، گروه درمانی و درمان‌های گروهی شناختی-رفتاری OCD روشی مقرون به صرفه و کارآمد برای درمان علائم اختلال وسواس و افزایش کیفیت زندگی است.

در رابطه با موضوع وسواس و شیوه‌های درمانی می‌توانید:

اختلال وسواس فکری-عملی در نوجوانان و تأثیر هنر بر وسواس فکری-عملی را بخوانید

دکتر مهدی علی محمدی، روانشناس و مشاور

دکتر مهدی علی محمدی عضو رسمی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره با شماره پروانه 6881 و شماره عضویت 12319 دارای مدرک دکترای تخصصی مشاوره بیش از یک دهه است که با آگاهی و تسلط کامل بر تکنیک‌ها و راهبردهای مشاوره و روان درمانی به عنوان روانشناس – مشاور خانواده – گروه درمانگر و مشاور شغلی سازمانی فعالیت می‌کند. احترام و شفقت، تخصص گرایی، حفظ حریم خصوصی و نتیجه گرایی، چهار ارزش اصلی دکتر مهدی علی محمدی برای ارائه خدمات مشاوره به مراجعان خود است.

© تمامی حقوق برای دکتر مهدی علی محمدی محفوظ است.